Bilans cieplny budynku

Bilans cieplny

Czym jest bilans cieplny budynku?

Bilans cieplny budynku to analiza cieplna danego obiektu określająca bilansowe zapotrzebowanie na moc przy zdefiniowanych warunkach otoczenia i osłonie bilansowej. Bilans cieplny budynku można zostać sporządzony dla każdego rodzaju budynku – jednorodzinnego, wielorodzinnego czy usługowego.

Bilans cieplny budynku w praktyce

Bilans cieplny budynku to metoda oceny wymaganej, szczytowej mocy cieplnej, jaką należy dostarczyć do budynku aby pokryć całkowite straty ciepła w budynku.

Bilans cieplny uwzględnia wszystkie czynniki wpływające na bilans energetyczny budynku, takie jak konstrukcja budynku, geometria, sposób użytkowania, izolacja termiczna czy wymiana powietrza.

Podczas obliczania bilansu cieplnego bierze się pod uwagę straty ciepła na drodze przenikania i wymian powietrza przy utrzymywaniu pożądanej temperatury wewnątrz pomieszczeń. Bilans cieplny wskazują też obszary, gdzie straty ciepła są zbyt duże.

Wyniki bilansu cieplnego budynku są przydatne do podejmowania decyzji dotyczących optymalizacji zużycia energii, poprawy efektywności energetycznej, wyboru odpowiednich systemów grzewczych, a także oceny potencjalnych oszczędności energetycznych.

Rodzaje bilansów cieplnych

Podstawowy bilans cieplny obejmuje cały obiekt bez rozróżnienia na wielkość poszczególnych mocy dla poszczególnych stref wewnątrz analizowanego obiektu, np. bilans cieplny budynku wielkorodzinnego. Bilans cieplny o większej szczegółowości może zawierać zestawienie wielkości zapotrzebowania na moc dla mniejszych obszarów w analizowanym obiekcie, np. zapotrzebowanie bilansowe na moc dla każdego mieszkania w budynku wielorodzinnym. Opracowanie takie jest użyteczne do określenia współczynników wyrównawczych LAF. Ostatnim poziomem szczegółowości jest bilans cieplny pojedynczych pomieszczeń, czy to dla obiektów jednorodzinnym czy wielorodzinnych. Bilans cieplny pomieszczenie po pomieszczeniu pozwala na dobór np. odbiorników ciepła.

Dlaczego warto wykonać bilans cieplny budynku?

Wykonanie bilansu cieplnego budynku jest istotne z kilku powodów:

  • Właściwy dobór urządzeń i odbiorników ciepła: Bilans cieplny umożliwia przeprowadzenie prawidłowych doborów urządzeń i odbiorników grzewczych do budynku, lokali i pomieszczeń. Bilans cieplny pozwala na dogłębne poznanie charakterystyki cieplnej dane obiektu. Źle dobrane źródło ciepła skutkuje nieefektywną pracą przyczyniającą się do nadmiarowego zużycia energii.
  • Współczynniki LAF: Bilans cieplny budynku jest podstawą do określenia obliczeniowych współczynników wyrównawczych LAF. Więcej o LAF przeczytasz tutaj. 
  • Obniżenie opłat za moc zamówioną: Większość budynku wielorodzinnych w Polsce wyposażonych w centralną instalację grzewczą charakteryzuje się przewymiarowaną mocą zamówioną. Dla ciepła miejskiego i gazu ziemnego. oprócz opłat zmiennych związanych z bezpośrednim poborem energii, dostawcy tych mediów energetycznych obciążają użytkowników opłatami stałymi związanymi z zamówioną mocą. Wielkość opłat stałych często stanowi od 30 do 50% całkowitego rachunku za energię cieplną.

Sprawdź czy nie płacisz za dużo ogrzewanie

Masz pytania?

Zapraszamy do kontaktu